International Advisory Board

Dr. Shaji Kumar

Dr Sundar Jagannath

Dr Sagar Lonial

Dr V Rajkumar

Dr Nikhil Munshi

Dr Noopur Raje

Founding Members

Lt Gen V Nair (Retd)

Dr Tapan Saikia

Reena_Nair

Dr Reena Nair

Dr Lalit Kumar

Brig (Dr) Satyaranjan Das

Dr. Hari Menon

Dr P Malhotra

Dr Navin Khattry

Dr Y Uday

Dr Joseph John

Dr Sadashivudu

Executive Committee

President

Dr P Malhotra

Vice- President

Brig (Dr) Satyaranjan Das

Secretary

Dr Y Uday

Treasurer

Dr Vikrant Bhar